ارتقاء ساوانا به نسخه 2.5.6

ارتقاء ساوانا به نسخه 2.5.6

نسخه 2.5.6 نرم افزار آمار و اطلاعات نوین آریا (ساوانا) منتشر شد

 

با ارتقاء ساوانا به نسخه 2.5.6 ، پس از رفع خطاها و ایرادات نسخه قبل ، قابلیت ها و امکانات جدیدی به آن اضافه شده است. از جمله این قابلیت ها :

 • افزودن فیلد محاسباتی برای جدول آماری
 • جابجایی و مرتب سازی متغییرها با استفاده از قابلیت Drag & Drop در جداول اطلاعاتی و آماری
 • قابلیت آپلود و دانلود فایل اکسل در چندگزینه ای ترتیبی فرم اطلاعاتی
 • افزایش قابلیت نمودار دایره­ای
 • کلید میانبر insert برای دکمه افزودن در صفحات اصلی نرم افزار
 • کلید میانبر insert برای دکمه افزودن در تعریف متغیرهای اطلاعاتی، آماری و گزارش
 • قابلیت جستجوی بخش کاربران

GetArticleImage.ashx

کلی

 • قابلیت جستجوی بخش کاربران نرم افزار
 • مدیریت ثبت وقایع برای مدیر سیستم

کارتابل

 • رفع خطاهای نسخه قبلی

آمار و اطلاعات

 • افزودن فیلد محاسباتی برای جدول آماری
 • کلید میانبر insert برای دکمه افزودن در صفحه اصلی آمار و اطلاعات
 • کلید میانبر insert برای دکمه افزودن در متغیرهای اطلاعاتی و آماری
 • جابجایی و مرتب سازی متغییرها با استفاده از قابلیت Drag & Drop در جداول

فرم اطلاعاتی

 • قابلیت آپلود و دانلود فایل اکسل در چندگزینه ­ای ترتیبی
 • کلید میانبر insert برای دکمه افزودن در صفحه اصلی فرم اطلاعاتی
 • رفع خطاهای نسخه قبلی

گزارش آماری

 • کلید میانبر insert برای دکمه افزودن در صفحه اصلی گزارش آماری
 •  کلید میانبر insert برای دکمه افزودن در ساختار گزارش آماری

نمودار

 • کلید میانبر insert برای دکمه افزودن
 • افزایش قابلیت نمودار دایره ­ای

About the Author

ارسال پاسخ