ساوانا به نسخه 2.5.5 ارتقاء یافت

ساوانا به نسخه 2.5.5 ارتقاء یافت

نرم افزار سامانه آمارو اطلاعات نوین آریا (ساوانا) به روزرسانی گردید و امکانات و قابلیت های زیر به آن افزوده شد :

بروزرسانی نرم افزار سامانه آمار و اطلاعات نوین آریا – ساوانا به نسخه 2.5.5

قابلیت های جدید سامانه :

 • قابلیت آپلود فایل و تصویر بر روی فرم اطلاعاتی
 • جابجایی اجزای ساختار درختی به صورت Drag & Drop در کلیه بخش ها
 • قابلیت بروزرسانی اطلاعات در داشبورد
 • امکان ارجاع مستقیم جداول اطلاعاتی و آماری از ساختار درختی
 • قابلیت کپی نمودن جداول اطلاعاتی
 • افزایش بهبود عملکرد فرم اطلاعاتی

site-img217

 

کلی

 • جابجایی اجزای ساختار درختی به صورت Drag & Drop در کلیه بخش ها
 • رفع خطاهای نسخه قبلی

کارتابل

 • قابلیت بروزرسانی اطلاعات در داشبورد

آمار و اطلاعات

 • قابلیت کپی نمودن جداول اطلاعاتی
 • امکان ارجاع مستقیم جداول اطلاعاتی و آماری از ساختار درختی

فرم اطلاعاتی

 • قابلیت آپلود فایل و تصویر بر روی فرم اطلاعاتی
 • افزایش بهبود عملکرد فرم اطلاعاتی

گزارش آماری

 • رفع خطاهای نسخه قبلی

نمودار

 • رفع خطاهای نسخه قبلی

About the Author

ارسال پاسخ